Application Form

  Name (Katakana) မဖြည့်တတ်ရင်မဖြည့်လည်းရတယ်
  Name (English)
  Date of Birth
  Gender
  FemaleMale
  Phone No
  E-Mail
  Address လက်ရှိနေတဲ့လိပ်စာကိုဖြည့်ပါ
  Address အိမ်ထောင်စုစာရင်းကလိပ်စာကိုဖြည့်ပါ
  Career after graduating from Japanese language school LSပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲ အသေးစိတ်ဖြည့်ပါ
  Supporter Information
  Supporter Name
  Relationship with the Supporterတော်စပ်ပုံကိုဖြည့်ပါ
  Supporter Address
  Supporter Phone No
  Supporter Occupationအလုပ်အကိုင်ကိုဖြည့်ပါ
  Supporter Monthly Incomeတစ်လဝင်ငွေအကြမ်းဖျင်းကိုဖြည့်ပါ  Primary to High School Record
  မူလတန်း၊အလယ်တန်း၊အထက်တန်းကျောင်းရဲ့ နာမည်၊လိပ်စာ၊စတက်တဲ့နှစ်လ၊ပြီးတဲ့နှစ်လကိုဖြည့်ပါ။
  အထက်တန်း‌ကျောင်းမတူရင်ရင်၂နေရာခွဲဖြည့်ပါ။
  Name of Primary School Address of Primary School Period of Attendance
  Start Date(Year) Start Date(Month) End Date(Year) End Date(Month)
  Name of Middle School Address of Middle School Period of Attendance
  Start Date(Year) Start Date(Month) End Date(Year) End Date(Month)
  Name of High School1 Address of High School Period of Attendance
  Start Date(Year) Start Date(Month) End Date(Year) End Date(Month)
  Name of High School2 Address of High School Period of Attendance
  Start Date(Year) Start Date(Month) End Date(Year) End Date(Month)  University Record
  Universityရဲ့ နာမည်၊လိပ်စာ၊စတက်တဲ့နှစ်လ၊ပြီးတဲ့နှစ်လကိုဖြည့်ပါ။
  Period of Attendanceဖြည့်နည်း (ဒုတိယနှစ်အောင်ထားရင်မှာ 2လို့ဖြည့်ပါ။)
  Name of University Address of University
  Major Period of Attendance
  လက်ရှိတက်ရောက်နေသောနှစ်ကိုဖြည့်ပါ။ တတိယနှစ်တက်‌နေရင် 3 years လို့ဖြည့်ပါ။
  Passing Grade
  အောင်မြင်ထားတဲ့နှစ်ကိုဖြည့်ပါ။ ဒုတိယနှစ်အောင်ထားရင် 2 လို့ဖြည့်ပါ။
  Start Date(Year) Start Date(Month) End Date(Year) End Date(Month)
  Name of University Address of University
  Major Period of Attendance
  လက်ရှိတက်ရောက်နေသောနှစ်ကိုဖြည့်ပါ။ တတိယနှစ်တက်‌နေရင် 3 years လို့ဖြည့်ပါ။
  Passing Grade
  အောင်မြင်ထားတဲ့နှစ်ကိုဖြည့်ပါ။ ဒုတိယနှစ်အောင်ထားရင် 2 လို့ဖြည့်ပါ။
  Start Date(Year) Start Date(Month) End Date(Year) End Date(Month)  Employment Record အလုပ်လုပ်ဖူးရင်ဖြည့်ပါ
  Name of Company Address of Company Employment period
  Start Date(Year) Start Date(Month) End Date(Year) End Date(Month)
  Name of Company Address of Company Employment period
  Start Date(Year) Start Date(Month) End Date(Year) End Date(Month)
  Name of Company Address of Company Employment period
  Start Date(Year) Start Date(Month) End Date(Year) End Date(Month)  Learning Experience of Japanese Language
  သင်တန်းCertificateရှိရင် DateကိုCertificateထဲကအတိုင်းထည့်ပါ။
  Name of Japanese Language School Address of Japanese Language School
  Level Certificate သင်တန်းCertificate ရှိ မရှိဖြည့်ပါYesNo
  Start Date(Year) Start Date(Month) End Date(Year) End Date(Month)
  Name of Japanese Language School Address of Japanese Language School
  Level Certificate သင်တန်းCertificate ရှိ မရှိဖြည့်ပါYesNo
  Start Date(Year) Start Date(Month) End Date(Year) End Date(Month)
  Name of Japanese Language School Address of Japanese Language School
  Level Certificate သင်တန်းCertificate ရှိ မရှိဖြည့်ပါYesNo
  Start Date(Year) Start Date(Month) End Date(Year) End Date(Month)  Family Structure
  အဖေ၊အမေ၊ညီအကိုမောင်နှမအရင်းအကုန်ဖြည့်ပါ။ အိမ်ထောင်ခွဲလည်းဖြည့်ပေးပါ။
  Relation Name
  Date of Birth Occupation
  Address
  Relation Name
  Date of Birth Occupation
  Address
  Relation Name
  Date of Birth Occupation
  Address
  Relation Name
  Date of Birth Occupation
  Address
  Relation Name
  Date of Birth Occupation
  Address
  Relation Name
  Date of Birth Occupation
  Address
  Relation Name
  Date of Birth Occupation
  Address
  Relation Name
  Date of Birth Occupation
  Address
  Relation Name
  Date of Birth Occupation
  Address
  Relation Name
  Date of Birth Occupation
  Address